Akdeniz’in Tüccarları: Fenikeliler

Akdenizin-Tuccarlari-Fenikeliler

Eski çağlarda yaşamış Sami ırkından olan Akdenizli bir kavimdir. Kendilerini Kenaniler adıyla zikrettikleri sanılmaktadır. Doğusunda Lübnan Dağları, batısında Doğu Akdeniz kıyıları, güneyinde Ras Nakura Burnu, kuzeyinde Asi Irmağı bulunan alanda yaşamışlardır. Denizci olduklarından Orta Doğu’dan Batı Akdeniz kıyılarına kadar yayılmışlar ve koloni oluşturmuşlardır. Akdeniz’in Tüccarları: Fenikeliler

Fenikeliler, bölgeye milâttan önce üç bin yıllarında gelmişlerdir. Aradus, Simyra, Tripoli, Çebal-Byblos, Beryte, Sidon, Tyros, Akkho liman şehirlerini kuran Fenikeliler, milâttan önce 2500 yıllarından itibaren Mısırlılarla ticari münasebete başlamışlardır.

Mısır’a ağaç ve nebati koku maddesi, zeytinyağı ve reçine gibi zengin ürünler ihraç ederlerdi. Bir süre sonra siyasi bakımdan iyi teşkilatlanamadıklarından dolayı kısa zamanda Mısır’ın nüfuzu altına girdiler. İki bin yıllarının başında Hiksosların istilâlarına uğradılar. Mısırlılar istilaları fırsat bilerek istilâcılara karşı korumak bahanesiyle Fenike topraklarını tamamen askeri olarak işgal altına aldılar.

Uzun süren karışıklıklardan sonra Fenike, 14. yüzyılın sonunda Mısır’ın işgalinden kurtuldu. M.Ö. 9. yüzyılda ise Asurlular, Fenikeliler için büyük bir tehdit unsuru olmuştu. Asurlular, zaman zaman Fenike üzerine seferler düzenledi. Bölgede kısa aralıklarla egemen güç oldular.

Fenike M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin istilâsına uğradı. Daha sonra Büyük İskender tarafından işgal edilen Fenike, M.Ö. 65 yılında Roma’nın Suriye eyaletine bağlandı. Akdeniz’in Tüccarları: Fenikeliler

Akdeniz çevresinde birçok ticaret merkezi oluşturup koloniler kuran Fenikeliler, çöl kervanlarının uğrak noktaları olan Şam, Hama, Dibre şehirlerinde ticari malların alışverişini yapıyordu. Batı ile doğu arasında oluşturdukları ticarette aracılık ve komisyonculuk ederek, ithalât ve ihracattan büyük gelirler sağladılar. Dokuma, işlenmiş deri, kırmızı boya ve koku maddeleri ticareti, ticaretlerinin en önemli olanlarıydı.

Mezopotamya kavimlerinde görüldüğü üzere, Fenikeliler de, çok tanrıya inanıp, puta tapıyorlardı. Tanrılarını erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayırmışlardı. Ayrıca her şehrin kendine has bir tanrı ve tanrıçası vardı. En büyük ve en değerli tanrıları, bereket tanrıçası Astart, tarım tanrıçası Atargatis’ti.

Dağlar ve tepelere tapınaklar inşa eden Fenikeliler, ilk doğan erkek çocuklarını tanrılarına kurban edip, oturarak ibadet ederlerdi.

Fenikelilerin dili, Ken’an grubundan Sami dilidir. Alfabenin mükemmel hâle getirilmesi ticaret işlerini kolaylaştırmıştı. Fenike yazılı metinleri ticari mahiyettedir.

Mimarlıkta en çok kullandıkları malzeme, taş olmuştur. Tek katlı yaptıkları evlerinde, salon, hamam ve su kuyusu bulunuyordu. Dikdörtgen şeklinde inşa ettikleri tapınakları, koridorla avludan ve adak yerlerinden oluşuyordu. Şehirleri kalın surlarla çevrilidir. Bronz işçiliği üzerine oldukça ustalaşmışlardı, bu yüzden doğuda en çok tutulan kâseleri ile ün salmışlardı.

Fenike Uygarlığı Akdeniz’in Tüccarları: Fenikeliler

Akdeniz’in Tüccarları: Fenikeliler

Akdeniz’in Tüccarları Fenikeliler Fenikeliler Ticaret

Akdeniz’in Tüccarları Fenikeliler Fenikeliler Akdeniz Hakimiyeti

Bir cevap yazın