Feodalitenin Yayılması

Feodalitenin Yayılması

Feodalitenin Yayılması

Fransa’da Feodalizm

Feodal kurumların tipik haliyle ortaya çıkması ilk olarak Frank Karolenj İmparatorluğu’nun bünyesinde gerçekleşti. Bu nedenle Fransa feodalizmin anavatanı sayılabilir.

İngiltere’de Feodalizm

Britanya Adasını istila eden Normanlar (1076) sayesinde, feodalizm İngiltere’ye taşındı. Anglosakson istilalarının ardından İngiltere’de feodal yapıyı benzer kurumlar oluşmaya başladı. Fakat tam anlamıyla, Normanların İngiltere’yi ele geçirip toprakları feodal düzene uygun biçimde dağıtmasından sonra tipik haliyle Feodalizm oluşmuştur.

Diğer bölgelerin tersine İngiltere’de feodalizmin yukarıdan aşağıya doğru kurulması, İngiltere’de merkezi otoritenin diğer bölgelerden daha güçlü olmasına yol açmıştır.

Almanya’da Feodalizm

Feodalizm Roma ve Germen uygarlıklarının bir sentezi olarak ortaya çıktığından, Roma uygarlığının bir parçası olmayan Almanya’da geç oluştu. Feodal yapının Almanya’ya yerleşmesi Frank Karolenj İmparatorluğu’nun 12. yüzyılda parçalanmasından sonra gerçekleşti.

İspanya’da Feodalizm

İspanya’daki Roma düzeninin bozulmasıyla Müslüman Arapların burayı ele geçirmesi arasında sadece 200 yıl kadar bir süre olduğundan, İspanya’da feodal yapı oluşmadan Arap egemenliğine girdi. Bu nedenle İspanya’daki siyasi yapılanma, Avrupa’nın diğer bölgelerinden çok farklı bir biçimde gelişti. İspanya’nın kuzeyindeki Katalonya bölgesi Frank Karolenj İmparatorluğu’na bağlı kalmasından dolayı bu bölge hariç İspanya’nın büyük bölümünde feodalite oluşmadı.

İtalya’da Feodalizm

Farklı yol izleyen diğer bir Avrupa bölgesi de İtalya oldu. Kuzey İtalya’da Roma mirasına büyük ölçüde bağlı kalınması, kent yaşamının tamamıyla ortadan kalkarak kırsal kültürün hâkim olmasını önledi. İtalya’nın kuzeyinde kalan bölgede kentlerin kırsal düzene hâkim olduğu bir düzen oluştu. İtalya’nın güneyi ise derebeylik dönemi (feodalizm) boyunca Bizans egemenliğinde kaldığından feodal kurumlar oluşmadı. Ancak bölgenin Lombard istilası ile Bizans’ın elinden çıkmasının ardından Fransa’da kurulan yapıya benzer bir feodalite kuruldu.

Feodalitenin Yayılması

Feodalitenin Yayılması

Fransa’da Feodalizm, İtalya’da Feodalizm, İngiltere’de Feodalizm, Almanya’da Feodalizm, İspanya’da Feodalizm

Derebeylik Düzeni

Bir cevap yazın