Feodalizmin Özellikleri ve Feodal Beyler

Feodal düzenin siyasi yapısı bir piramit gibidir. En tepede kral veya imparator, altında ise kendisine bağlı soylular sınıfı bulunur. Bu soyluların altında daha başka soylular olur. Bu hiyerarşik yapıda Serfler, en alt ve en geniş tabakasını oluşturur.

Kral, piramidin en tepesinde bulunsa da mutlak egemenliği yoktur. Feodal düzende kralın yetkisi çok sınırlıdır. Bu sınırlamanın başlıca sebebi, idarenin tek merkezden (kralın sarayından) yapılmamasıdır.

Feodalizmin Özellikleri ve Feodal Beyler

Feodalizmin Özellikleri ve Feodal Beyler

Feodal Beylerin Üstünlüğü

Temel üretim aracı olan toprak, birçok feodal bey arasında paylaştırılmıştır. Feodal beyler, ekonomik gücü ellerinde bulundurdukları için kralın rakiplerine karşı tek dayanağı konumundadır. Kendi iradelerini krala, gerektiğinde zor kullanarak kabul ettirebilecek bir güce sahiptir. Bunun en tipik örneği, 1215’te İngiliz feodalitesinin kral Yurtsuz John’a kabul ettirdiği anlaşma Magna Carta‘dır.

Feodal düzende sadece üretim araç gereçleri değil, askeri güç de feodal beyler arasında paylaşılmıştır. Tam donanımlı ve deneyimli askerlerden oluşan merkezi bir ordunun oluşturulması kral açısından pahalı olduğundan, bu ihtiyacı feodal beyler karşılamıştır. Bu sebeple feodalitenin desteğini alamayan kralın savaşta başarılı olması zordur.

Şövalyeleriyle birlikte kendi şatosunda surlarının arkasına saklanan bir feodal bey, kralın gücünden bile korunmuş oluyordu. Bu durum, feodal beylerin kraldan bağımsız, hatta krala karşı hareket etmelerini kolaylaştırdığı gibi kralların mutlak egemenlik kurmasını da engellemiştir.

Feodal Düzende Zenginlik Topraktır

Feodal ekonomide ki yapı basittir. Soylunun toprağında üretim yapan köylü ana üretici güçtür. Gerekeni çok az miktarı kendine ayırdıktan sonra geriye kalanı soyluya verir. Ticaret gelişmediği için uzmanlaşmış bir ekonomi ve gelişmiş iş bölümü oluşmadı. Üretimin toprakta yapılması zenginliğin ölçütü toprak kabul edildi. Ve bu yüzden taşınabilir servet olgusu gelişmemiştir.

Roma düzeninin sağladığı ortamda gelişen ticaret, Germen istilaları ile durma noktasına geldikten sonra her feodal beylik kendine yeter bir ekonomi kurmuştur. Böylece, feodal düzen dışa kapalı topluluklar haline getirilmiş, etkileşim en aza inerek gelişmenin önü kesilmiştir. Bu sistemde ürünün ticaretle satışı olmadığından, pazar ekonomisi ve dolayısıyla rekabet ortamı oluşmamıştır.

Ancak feodal çağın sonlarında yükselişe geçen ticaret ile birlikte feodal ekonomi düzeni değişmeye başlayacaktır. Feodalizmin temeli olan kapalı ve yerel ekonomik yapının değişmesi bütün feodal yapıyı sarsacak ve bu düzen yavaş yavaş yok olacaktır.

Feodalizmin Özellikleri ve Feodal Beyler

Feodalizmin Özellikleri ve Feodal Beyler

Feodal Beylerin Üstünlüğü

Feodal Düzende Zenginlik Topraktır

Bir cevap yazın